Rugpijnpreventie

Rugpijnpreventie is niet meer weg te denken in deze maatschappij. Elk bedrijf duidt wel een ergonomieverantwoordelijke aan. Overal is er wel al eens een rugpijnpreventiesessie geweest. Maar gaan mensen daar ook naar handelen?

Het is niet omdat je mensen de kennis aanreikt, dat ze deze ook gaan toepassen. Daar knelt het schoentje bij de huidige rugpijnpreventiesessies. We moeten de mensen niet enkel laten zien hoe ze hun rug moeten gebruiken. Iedereen weet ondertussen wel hoe je een doos moet opheffen of dat zijn/haar bureau eigenlijk niet goed staat. “Nobody cares”…. totdat ze last krijgen van nek- en rugpijn.

Hoe moet het dan wel?

“Awareness” of “bewustzijn creëren”. We moeten niet enkel weten hoe we onze rug het best gebruiken. We moeten ons bewuster worden van ons lichaam. Ken jij je rug wel? Wat is normaal voor een rug? Wat kan een normale rug hebben? Wat kan kan je doen wanneer je rugpijn hebt?

Een sessie bewustwording is veel waardevoller dan een sessie hef- en tiltechnieken.

Weeral een middagpauze minder?

Lunchsessies vallen vaak niet in goede aarde bij werknemers. Daarom wordt er gekozen om er een licht te verteren en interactief moment van te maken.

Onze ervaring leert dat de volgende types opleiding ideaal zijn:

  • de lunch talk, 1 uur, waarbij de direct naar de essentie gaan en de werknemers concrete tips en ideeën meekrijgen;
  • de uitgebreidere sessie, 3 uur, bouwt verder op de situatie ter plaatse. Aan de hand van concrete voorbeelden en foto’s van de voorafgaande werkplekanalyse tonen we aan hoe het moet en niet moet. Er wordt dieper ingegaan op de problematiek en de mogelijke oplossingen. We geven specifiek werkpostadvies. Ideaal voor leidinggevenden, verantwoordelijk voor veiligheid en gezondheid op het werk, leden van het CPBW van uw bedrijf, …

Vergeet niet! Rugpijnpreventie is niet complex en saai. Het zit hem in hoe je het brengt!